Hva er Big Omega Notation?

I likhet med stor O-notasjon, brukes stor Omega (Ω) -funksjon i informatikk for å beskrive ytelsen eller kompleksiteten til en algoritme.

Hvis en kjøretid er Ω (f (n)), er løpstiden for stor nok n minst k⋅f (n) for noen konstante k. Slik tenker du på en kjøretid som er Ω (f (n)):

stor-omega-funksjon

Vi sier at kjøretiden er "stor-Ω av f (n)." Vi bruker stor Ω-notasjon for asymptotiske nedre grenser , siden den begrenser veksten av kjøretiden nedenfra for store nok inngangsstørrelser.

Forskjellen mellom Big O og Big Ω

Forskjellen mellom Big O-notasjon og Big Ω-notasjon er at Big O brukes til å beskrive den verste sakens kjøretid for en algoritme. Men Big Ω-notasjon, derimot, brukes til å beskrive den beste sakens kjøretid for en gitt algoritme.

Mer informasjon:

  • Big-Ω (Big-Omega) notasjon
MYCODSCHOOL Analyse av tidskompleksitet