Lær JavaScript ved å bygge 7 spill

JavaScript er et av de mest populære programmeringsspråkene. Vi har gitt ut et fullstendig videokurs der du kan lære JavaScript ved å bygge 7 retro-baserte spill.

Når du lærer ved å bygge prosjekter, kan du umiddelbart se hvordan koden fungerer i en reell situasjon. Og ved slutten av dette kurset fra Ania Kubow, vil du ha 7 flotte prosjekter for din karriereportefølje. Hvert spill som undervises i dette kurset er laget med minimal styling for deg å ta og lage ditt eget.

Du lærer det grunnleggende om JavaScript ved å lage følgende syv spill:

 • Memory Game
 • Whack-a-mol
 • Koble til fire
 • Slange
 • Space Invaders
 • Frogger
 • Tetris

Her er noen av JavaScript-metodene og funksjonene du vil lære om i dette kurset:

 • querySelector ()
 • addEventListener ()
 • Array.from ()
 • getElementsByClassName ()
 • Matematikkgulv ()
 • Math.random ()
 • for hver()
 • classList.contains ()
 • classList.add ()
 • classList.remove ()
 • setInterval ()
 • clearInterval ()
 • noen()
 • style.backgroundImage
 • skjøte ()
 • concat ()
 • appendChild ()
 • Pilfunksjoner

Se kurset nedenfor eller på freeCodeCamp.org YouTube-kanalen (2 timers se).